Консултации на ученици по отделни предмети

Уважаеми ученици,

На основание чл. 27 от Наредбата за приобщаващо образование ви предостяваме информация за график на консултациите по отделните предмети:

БЕЛ – 11. 00 ч. – 03.07.2023 г. до 04.07.2023 г.;

Английски език  14.00 ч. –  03.07.2023 г. до 06.07.2023 г;

Гражданско образование 9.00 ч. – 03.07.2023 г. до 05.07.2023 г;

Математика –  11.00 ч. – 03.07.2023 г. до 06.07.2023 г.;

Химия и ООС – 11.00 ч. – 03.07.2023 г. до 04.07.2023 г.;

Китайски език – 11.00 ч. –  03.07.2023 г. до 06.07.2023 г.

Японски език- 11.00 ч. 03.07.2023 г. до 06.07.2023 г.

Всички допълнителни знимания са с продъжилтелност пет учебни часа.