юни 30, 2023

Day

Консултации на ученици по отделни предмети

Уважаеми ученици, На основание чл. 27 от Наредбата за приобщаващо образование ви предостяваме информация за график на консултациите по отделните предмети: БЕЛ – 11. 00 ч. – 03.07.2023 г. до...
Read More

График поправителна сесия

Уважаеми ученици, Поправителните изпити за учебната 2022/2023 г. /юлска сесия/ са следните: 05.07.2023 г /сряда/ 11 клас Български език и литература ЗУЧ; Китайски език ЗУЧ; Химия и ООП – ПП-Химия...
Read More