График поправителна сесия

Уважаеми ученици,

Поправителните изпити за учебната 2022/2023 г. /юлска сесия/ са следните:

05.07.2023 г /сряда/

11 клас

Български език и литература ЗУЧ;

Китайски език ЗУЧ;

Химия и ООП – ПП-Химия на неорганичните вещества /зад. модул/, Неорганична химия /избираем модул/.

10 клас

Японски език-ЗУЧ

06.07.2023 г. /четвъртък/

11 клас

Гражданско образование-ЗУЧ.

07.07.2023 г. /петък/

Математика ЗУЧ-8 клас

Китайски език ПП-11 клас

Японски език-ИУЧ – 10 клас

Изпити за оформяне на срочна оценка за II срок

Английски език ЗУЧ 11 клас;

10.07.2023 г.

Английски език – ПП.

Всички изпити са от 9.00 като молим учениците да заемат местата си 15 минути по-рано.