март 30, 2023

Day

Заповед на министъра на образованието и науката за определяне на 3.4.2023 г. за неучебен ден

Уважаеми родители и ученици, със Заповед №РД09-590/16.03.2023 г. , 3.4.2023 г. е обявен за неучебен ден за училищата в които има сформирани изборни секции.
Read More