септември 2022

Month

Откриване на учебната година

Уважаеми ученици и родители, Тържественото откриване на учебната година 2022 г.-2023 г. ще се проведе в двора на училището при следния график: 10.00 ч. начало на церемонията по откриването на...
Read More

Родителски срещи

Уважаеми ученици и родители, Родителски срещи ще се проведат на следните дати: 27.09.2022 г  19.00 ч.  V, VI, VII клас 28.09.2022 г. 19.00 ч. IX, X, XI, XII клас.
Read More
1 2