септември 9, 2022

Day

Откриване на учебната година

Уважаеми ученици и родители, Тържественото откриване на учебната година 2022 г.-2023 г. ще се проведе в двора на училището при следния график: 10.00 ч. начало на церемонията по откриването на...
Read More