Откриване на учебната година

Уважаеми ученици и родители,

Тържественото откриване на учебната година 2022 г.-2023 г. ще се проведе в двора на училището при следния график:

10.00 ч. начало на церемонията по откриването на учебната година;

9.30 ч. най-късно всички ученици и родители да са заели съответните места предвидени за събитието.

Влизането в дворното пространство ще се осъществява през три входа по следния начин:

Вход за официални лица, ученици от I и VIII клас и техните родители влизат през централния вход на училището;

Вход от ул. “Странджа”  за всички ученици от II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII клас;

Вход от ул. “Цар Симеон” за всички родители на ученици от II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII клас.

Ръководството на училището Ви благодари предварително за спазването на посочения график.