Родителски срещи

Уважаеми ученици и родители,

Родителски срещи ще се проведат както следва:

08.09.2022 г. /четвъртък/от 18.00 ч.  за I  клас;

20.09.2022 г. /вторник/от 18.30 ч. за VIII клас.

Служебните бележки за изплащане на еднокрантната помощ ще бъдат раздадени на родителските срещи.