август 30, 2022

Day

Родителски срещи

Уважаеми ученици и родители, Родителски срещи ще се проведат както следва: 08.09.2022 г. /четвъртък/от 18.00 ч.  за I  клас; 20.09.2022 г. /вторник/от 18.30 ч. за VIII клас. Служебните бележки за...
Read More