Разпределение по паралелки след приключило първо класиране за първи клас

Уважаеми родители,

във връзка с постъпили от Ваша страна запитвания и след приключилото записване на приетите на първо класиране първокласници, прилагаме следното разпределение по паралелки: Първо класиране 

*С оглед спазване Регламента за защита на личните данни учениците са публикувани с номерата, генерирани от системата за прием на СО