Организиране на образователния процес за периода от 07 – 13.02.2022 г.

Уважаеми ученици и родители,

съгласно Заповед № РД09-2191/03.02.2022 г. (Приложение 1 – График ротация област София-град) на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес за периода от 07 – 13.02.2022 г. включително, във връзка със Заповед № РД-01-40/03.02.2022 г. на директора на Столична регионална здравна инспекция, Ви уведомяваме за следни график на образователния процес за периода 7.2.-13.2.2022 г.:

Присъствен образователен процес ще се осъществява за учениците от I,II,III,IV,V,VI,VIII,IX и XI клас

Обучение от разстояние в електронна среда ще се осъществява за учениците от VII,X и XII клас.