февруари 4, 2022

Day

Организиране на образователния процес за периода от 07 – 13.02.2022 г.

Уважаеми ученици и родители, съгласно Заповед № РД09-2191/03.02.2022 г. (Приложение 1 – График ротация област София-град) на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес за периода от 07 – 13.02.2022...
Read More