Олимпиада по математика-общински кръг

Уважаеми родители и ученици,

На 11.12.2021 г. от 9.00 ч ще се проведе общински кръг на олимпиадата по математика.

Учениците да носят със себе си чертожни инструменти, химикалки,моливи, гумички, както и лични предпазни средства с оглед извънредната епидемична обстановка.

Участниците трябва да заемат местата си най-късно до 8.30 ч. Разпределението на местата на учениците ще бъде качено на входа на училището.

Успех на всички!