декември 8, 2021

Day

Организиране на обучение в електронна среда съгласно Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа

Уважаеми ученици и родители, Във връзка със Заповед №РД09-4814/03.12.2021 г. на министъра на образованието и науката за изменение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка...
Read More

Олимпиада по математика-общински кръг

Уважаеми родители и ученици, На 11.12.2021 г. от 9.00 ч ще се проведе общински кръг на олимпиадата по математика. Учениците да носят със себе си чертожни инструменти, химикалки,моливи, гумички, както...
Read More