декември 6, 2021

Day

Онлайн срещи на ученици от 11 клас с Борис Бъндев и Теодора Тотева

    През октомври и ноември в часовете за профилирана подготовка по БЕЛ се проведедоха две онлайн срещи. Първият гост при единайсетокласниците беше Борис Бъндев, който разказа на учениците за...
Read More