декември 4, 2021

Day

Възстановяване на присъствен образователен процес за V-XII клас от 6.12.2021 г.

Уважаеми ученици и родители, съгласно НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА, утвърдени със Заповед № Заповед...
Read More