Възстановяване на присъствени учебни занятия за I-IV клас

Уважаеми родители,

Във връзка със Заповед на министъра на образованието и науката за организиране на дейностите по възстановяване на присъствения учебен процес за учениците от I до IV клас. Ви информираме следното:

Според получените в изискуемия срок Ваши волеизявления, присъственият учебен процес за паралеките от начален етап се възстановява, по утвърденото седмично разписание,считано от 10/11/2021 г,  с изключение на II „е“ и III „б“ клас, които остват в обучение от разстояние в електронна среда.

Учениците, следва да се явят в училище в указаното време, съобразено и с изискването да не са приемали храна и течности 30 мин. преди самото тестване. За всеки ученик ще бъде осигурена индивидуално опакована здравословна закуска, непосредствено след приключването на изследването.

Благодарим за Вашето коректно партньорство и заявената подкрепа при извършване на неизнвазивното тестване на учениците. Бихме искали да напомним, че за да бъдете допуснати в комплекса на училището, следва да носите своите сертификати за ваксинация/преболедуване/отрицателен тест и да спазвате правилата от Вътрешния правилник на училището и Регламента за защита на личните данни, според които заснемане на ученици, без изрично писмено съгласие на родителите им е строго забранено.