ВАЖНО! ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ I ДО XII КЛАС СЧИТАНО ОТ 21.10.2021 г.

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

СЪГЛАСНО Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес във връзка с изпълнение на Заповед № РД01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и във връзка с получено от директора на Столична регионална здравна инспекция писмо с рег. № РУО1-35114/ 20.10.2021 г. с информация за заболеваемостта – над 750 на 100 000 население в София-град в два поредни дни, 18 СУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН” следва да изпълни т. 3 от заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката.

От 21 октомври (четвъртък) всички ученици на 18 СУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН” преминават към обучение в електронна среда!

Със Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката можете да се запознаете в приложения файл.

document-48

Инормация е налична и на интернет страницата на МОН

https://www.mon.bg/bg/news/4429

От Ръководството на 18 СУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”