октомври 20, 2021

Day

ВАЖНО! ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ I ДО XII КЛАС СЧИТАНО ОТ 21.10.2021 г.

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, СЪГЛАСНО Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес във връзка с изпълнение на Заповед № РД01-856/19.10.2021...
Read More