септември 2021

Month

Откриване на учебната 2021-2022 година

Уважаеми ученици и родители, Откриването на новата 2021-2022 година ще се проведе по следния начин: 1) официално присъствено откриване ще се състои само за новопостъпилите ученици от I и VIII клас и...
Read More

Призови места за ученици от 18.СУ на първото издание на международното езиково състезание “Китайски езиков мост” за ученици от началните училища

Ръководството и екипът на 18. СУ поздравява следните ученици от 18. СУ, спечелили награди и призови места на първото издание на международното езиково състезание “Китайски езиков мост” за ученици от...
Read More

Учебници за учебната 2021-2022 за 8,9,10,11,12 клас

Учебници за учебната 2021-2022 година за 8 клас Учебници за учебната 2021-2022 година за 9 клас Учебници за учебната 2021-2022 година за 10 клас Учебници за учебната 2021-2022 година за...
Read More
1 2