септември 10, 2021

Day

Откриване на учебната 2021-2022 година

Уважаеми ученици и родители, Откриването на новата 2021-2022 година ще се проведе по следния начин: 1) официално присъствено откриване ще се състои само за новопостъпилите ученици от I и VIII клас и...
Read More