Откриване на учебната 2021-2022 година

Уважаеми ученици и родители,

Откриването на новата 2021-2022 година ще се проведе по следния начин:

1) официално присъствено откриване ще се състои само за новопостъпилите ученици от I и VIII клас и техните родители. Събитието ще започне в 10:00 ч. в двора на училището. След приключване на церемонията учениците ще влязат по класните стаи за провеждане на ЧАС НА КЛАСА.

ВХОД и ИЗХОД за всички ученици и родители от I И VIII КЛАС –  УЛИЦА “СТРАНДЖА” И УЛИЦА “ЦАР СИМЕОН” 

2) за учениците от II, III, IV,V,VI,VII,IX,X,XI и XII клас ще се проведе единствено ЧАС НА КЛАСА с класните ръководители по класните стаи по следния график:

11:30 – 12:10 ч. – II, III A,Б,Д,Е, VI, IX, X и XI клас

12:30 – 13:10 ч. – III В,Г,Ж, IV,V,VII, XII клас

ВХОД за учениците от II, III, IV,V,VI,VII,IX,X,XI и XII КЛАС  – ЦЕНТРАЛЕН ВХОД НА УЧИЛИЩЕТО НА УЛИЦА “ПИРОТСКА”

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ  СТАИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2021-2022

Ръководството и екипът на 18. СУ пожелават на всички ученици, родители и учители здрава, спокойна и успешна учебна година!