ноември 13, 2020

Day

Преминаване на II,III и IV клас към обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми  родители, С оглед на влошаващата се обща и локална епидемична обстановка, 30% болни учители и във връзка с попълнена анкета от родители и  доклад на директора съгласно Заповед №...
Read More