ПРЕМИНАВАНЕ НА 5 И 6 КЛАС В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Уважаеми ученици и родители,

С оглед на влошаващата се епидемична обстановка и във връзка със доклад на директора съгласно Заповед № РД09-2924/ 26.10.2020 г. на Министъра на образованието и науката, Ви уведомяваме, че считано от утре, 29.10.2020 г., до 06.11.2020 г. (вкл.), учениците от 5-и и 6-и клас също преминават в обучение от разстояние в електронна среда.

Учебните часове ще се провеждат по седмично разписание, в електронната платформа на училището (www.u4ili6teto.bg/18sou). Синхронното обучение за прогимназиален етап  следва да се провежда в рамките на 30 минути.

Уважаеми родители,

Апелираме към Вас:

–          да осигурите на учениците необходимите технически и технологични условия за пълноценното им участие в обучението в електронна среда от разстояние.

–          да осигурявате редовното им участие в обучението и своевременно да уведомявате класния ръководител за отсъствие на ученик по уважителни причини.

–          да съдействате за спазването на правилата за провеждане на обучението.

Пазете себе си и своите близки!

Бъдете здрави!