октомври 28, 2020

Day

ПРЕМИНАВАНЕ НА 5 И 6 КЛАС В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Уважаеми ученици и родители, С оглед на влошаващата се епидемична обстановка и във връзка със доклад на директора съгласно Заповед № РД09-2924/ 26.10.2020 г. на Министъра на образованието и науката, Ви...
Read More

ПРЕМИНАВАНЕ НА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Уважаеми родители, съгласно Запове №РД-01-626/ 27.10.2020 на министъра на здравеопазването, за периода от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. се преустановяват  присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образование...
Read More

Заповед

356/28.10.2020заповед
Read More