Обявяване на свободно място във 2 клас

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 2 клас, паралелка с интензивно изучаване на френски език.

Срок за подаване на документи: 12:30 ч. на 14.10. 2020 г.

Директор
Величка Стойчева