октомври 12, 2020

Day

График на изпитна сесия за оформяне на годишна оценка за X клас

Уважаеми учници, Изпитната сесия за оформяне на годишна оценка започва на 14.10.2020г като всички изпити са с начален час 10.00 ч. Поради извънредната обстановка, моля да бъдете 15 мин. по-рано...
Read More