октомври 12, 2020

Day

График на изпитна сесия за оформяне на годишна оценка за X клас

Уважаеми учници, Изпитната сесия за оформяне на годишна оценка започва на 14.10.2020г като всички изпити са с начален час 10.00 ч. Поради извънредната обстановка, моля да бъдете 15 мин. по-рано...
Read More

Обявяване на свободно място във 2 клас

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 2 клас, паралелка с интензивно изучаване...
Read More