График на изпитна сесия за оформяне на годишна оценка за X клас

Уважаеми учници,

Изпитната сесия за оформяне на годишна оценка започва на 14.10.2020г като всички изпити са с начален час 10.00 ч.

Поради извънредната обстановка, моля да бъдете 15 мин. по-рано като спазвате дистанция и бъдете с предпазна маска.

https://18sou.net/wp-content/uploads/2020/10/График-годишна-сесия.pdf