октомври 1, 2020

Day

Обявяване на свободни места в 7 клас

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на две свободни места в 7 клас, паралелка с интензивно изучаване...
Read More