септември 2020

Month

Обявяване на свободно място в 5 клас

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 5 клас, паралелка с интензивно изучаване...
Read More

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020 -2021 г.

По традиция първият учебен ден е празник за учениците, техните родители, учителите и цялото общество! Водени от желанието да запазим тази тържественост, макар в условията на усложнена епидемична ситуация, на...
Read More

  Моля, учениците да се явят 15 мин. по-рано с лични предпазни средства и спазвайки дистанция с оглед на епидемиологичната обстановка. https://18sou.net/wp-content/uploads/2020/09/Графи-2-сесия-10-klas.pdf
Read More

Насоки за работа на системата на училищното образование в 18.СУ” Уилям Гладстон” през учебната 2020/2021г. в условията на Covid-19

зап.1 зап.2 възможност за обучение на учениците с установен висок риск правила за поведение правила по време на кризаправила по време на криза правила за добър психоклимат препоръчителни мерки списък...
Read More

Заповед

1832/14.09.2020заповед0001
Read More

Заповед

1830/14.09.202002 МОН_НАСОКИ_25.08.20 ЗАП 18 2А обща
Read More
1 2 3