септември 14, 2020

Day

Насоки за работа на системата на училищното образование в 18.СУ” Уилям Гладстон” през учебната 2020/2021г. в условията на Covid-19

зап.1 зап.2 възможност за обучение на учениците с установен висок риск правила за поведение правила по време на кризаправила по време на криза правира за добър психоклимат препоръчителни мерки списък...
Read More