График за присъствено обучение на ученици от IX, X и XI класове

Уважаеми ученици,

На основание писмо на МОН № 9105-184/29.05.2020г, писмо на РУО1-12263/29.05.2020г и Заповед на Директора на 18. СУ “Уилям Гладстон” 1493/19.06.2020г от 01.07.2020г стартира присъствено обучение на ученици, които не са обхванати в дистанционно обучение.

График IX клас

График X клас

График XI клас

Учениците и учителите да бъдат 8.20 в училище с училищни пособия, химикалки и предпазни маски. С оглед на извънредната обстановка и изисквания на МОН, родителите на учениците трябва да попълнят декларация, която учениците да носят със себе си при посещение в училище.

Декларация от родител

При не явяване от страна на учениците в определените часове следва да се явят на поправителна сесия в началото на месец септември.