юни 26, 2020

Day

График за присъствено обучение на ученици от IX, X и XI класове

Уважаеми ученици, На основание писмо на МОН № 9105-184/29.05.2020г, писмо на РУО1-12263/29.05.2020г и Заповед на Директора на 18. СУ “Уилям Гладстон” 1493/19.06.2020г от 01.07.2020г стартира присъствено обучение на ученици, които...
Read More