март 23, 2020

Day

Видеоуроци за учениците от I клас до X клас

Изх. № РУО1-7108/23.03.2020 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7041/20.03.2020 г., Ви уведомявам, че издателска група „Просвета“...
Read More

Рубрика за въпроси и отговори за кризисната ситуация на сайта на Държавна агенция за закрила на детето

Изх. № РУО1-7064/ 23.03.2020 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с разпространението и опасността от COVID-19, Ви уведомявам, че Държавната агенция за...
Read More