февруари 3, 2020

Day

Свободни места

СВОДОБНИ МЕСТА На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, 18.СУ “Уилям Гладстон”обявява едно свободно място в 8 клас, паралелка с...
Read More