Покана за провеждане на събрание на родителите за избор на нов Обществен съвет