октомври 29, 2019

Day

4.11.2019 г. (понеделник) – редовен учебен ден

Уважаеми колеги, родители, ученици, съгласно писмо с Изх.№ РУО1-30629/29.10.2019 г. и Заповед №243/29.10.2019 г. на Директора на училището, 4.11.2019 г. (понеделник) е редовен учебен ден.  
Read More