Доставка на оборудване по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, модул „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА РАБОТА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ“ за нуждите на 18-то СУ „Уилям Гладстон” гр. София