Родителски срещи за началото на учебната година

Родителските срещи за началото на учебната 2019/2020 година ще се проведат, както следва:

 01.10.2019 г. (вторник) от 19:00 ч. – родителска среща за V, VI и VII клас по класове в съответните класни стаи;

• 02.10.2018 г. (сряда) от 18:30 ч. –  обща родителска среща за VIII-те класове в залата на ІІІ-ти етаж в училището, след което срещата ще продължи по класове в съответните класни стаи;
• 03.10.2018 г. (четвъртък) от 19:00 ч. – родителска среща за ІХ, Х, ХІ и XII клас по класове в съответните класни стаи.