септември 24, 2019

Day

Родителски срещи за началото на учебната година

Родителските срещи за началото на учебната 2019/2020 година ще се проведат, както следва: • 01.10.2019 г. (вторник) от 19:00 ч. – родителска среща за V, VI и VII клас по класове в съответните...
Read More