март 19, 2019

Day

София и Европа за младите – 3D демокрация, диалог и дебат

На 18.03.2019 г. в 18. СУ “Уилям Гладстон” се проведе среща – дебат с ученици от столични училища на тема “София и Европа за младите – 3D демокрация, диалог и...
Read More