Заповед на министъра относно събирането на средства от родителите на децата и учениците и извършването на обучителни дейности на територията на училищата