септември 10, 2018

Day

Заповед на министъра относно събирането на средства от родителите на децата и учениците и извършването на обучителни дейности на територията на училищата

Заповед на министъра относно събирането на средства от родителите на децата и учениците и извършването на обучителни дейности на територията на училищата
Read More

Откриване на учебната 2018/2019 година!!!

Откриването на учебната 2018/2019 година ще се състои на 17.09.2016 г. от 10:00 ч. в двора на училището. Учениците трябва да се явят в училище до 9:45 ч., за да заемат определените по класове места....
Read More