септември 7, 2018

Day

КОНКУРС ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

07.09.2018Г.КОНКУРС ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТ 19.09.2018г.Отваряне оферти 21.09.2018г. Удължаване срок на ИИД № 7 28.09.2018г. Протокол комисия 28.09.2018г.Заповед Директор -класиране
Read More