Заповед за определяне на поименен състав на членовете на Обществения съвет на 18. СУ “Уилям Гладстон”

На 30.11.2016 г.,въз основа на писмени уведомления от финансиращия орган и на проведено събрание на родителите, се състоя Учредително събрание за създаване  на Обществен съвет на 18. СУ “Уилям Гладстон”. Поименният състав на съвета можете да видите в прикачената заповед на директора. Ръководството на 18. СУ “Уилям Гладстон” изразява благодарност към всички родители, участвали в събранието на родителите и поздравява избраните за членове и резервни членове на Обществения съвет.