декември 1, 2016

Day

Заповед за определяне на поименен състав на членовете на Обществения съвет на 18. СУ “Уилям Гладстон”

На 30.11.2016 г.,въз основа на писмени уведомления от финансиращия орган и на проведено събрание на родителите, се състоя Учредително събрание за създаване  на Обществен съвет на 18. СУ “Уилям Гладстон”....
Read More