СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА : „ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА КЛАСНИ СТАИ – 1-ВИ И 2-РИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА 18-ТО СОУ „УИЛЯМ ГЛАДСТОН”, ГР. СОФИЯ