Доставка и монтаж на училищно обзавеждане по НП”Модернизация на училищната база в училище”