Обмяна на добри училищни практики.Посещение на езиково училище в Залцбург. Посещение на начално училище в Залцбург.

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет на поръчката : Обмяна на добри училищни практики.Посещение на езиково училище в Залцбург. Посещение на начално училище в Залцбург.