март 18, 2014

Day

Обмяна на добри училищни практики.Посещение на езиково училище в Залцбург. Посещение на начално училище в Залцбург.

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА Предмет на поръчката : Обмяна на добри училищни практики.Посещение на езиково училище в Залцбург. Посещение на начално училище в Залцбург. Документи
Read More